Chuyển nhượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

 Chuyển nhượng Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Chủ sở hữu Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp khi có nhu cầu chuyển nhượng cho bên thứ ba có thể làm thủ tục tại Cục Sở Hữu Trí tuệ để ghi nhận việc chuyển nhượng, thủ tục ghi nhận như sau:

Hồ sơ gồm có:

Tờ khai (theo mẫu)
Hợp đồng chuyển nhượng bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Giấy Ủy quyền theo mẫu của Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự soạn thảo.

Thời gian thẩm định:

Theo Quy định của pháp luật, thời hạn để thẩm định yêu cầu chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp là 03 – 04 tháng.

Dịch vụ chuyển nhượng kiểu dáng công nghiệp:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự là một đại diện Sở hữu trí tuệ, có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ nêu trên tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ, bao gồm các công việc sau đây:
– Tư vấn và soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng
– Tư vấn và soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc chuyển nhượng
– Thay mặt Quý công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi Quý khách hàng nhận được Quyết định ghi nhận việc chuyển nhượng.

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 091.226.5766 – Gửi nhu cầu email: [email protected]
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền…