Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

 Chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể ký kết hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho bất kỳ bên thứ ba nào.Sau khi chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Thủ tục ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp như sau:

Đối tượng chuyển giao.

Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang được nộp đơn đăng ký không phụ thuộc vào đơn đang ở giai đoạn nào. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đang đăng ký.

Hồ sơ gồm:

Tờ khai (Theo hướng dẫn của Luật Nhiệt Tâm)
Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (Luật Nhiệt Tâm có thể hỗ trợ đàm phán và soạn thảo)

Thời gian ghi nhận

Từ 2 đến 3 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ chuyển giao.

Lưu ý:

Thời gian này có thể được rút gọn khi có yêu cầu

Dịch vụ chuyển nhượng đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Mọi chi tiết liên hệ: Đại diện Sở hữu trí tuệ
Điện thoại: 091.226.5766 – Gửi nhu cầu email: [email protected]
Đăng ký thương hiệu, Nhãn hiệu, Mã số mã vạch, Bản quyền, Kiểu dáng, Sáng chế
Mua bán nhượng quyền thương hiệu, Bảo hộ quyền…