Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Các bạn đang tìm một dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả uy tín với chi phí dịch vụ hợp lý. Hãy đến với Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và thủ tục nhanh chóng chắc chắn sẽ làm hài lòng quý  khách.

I.  Hồ sơ bảo hộ quyền tác giả gồm:

1) 03 bản mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố;

2) 02 Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả.

3) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả;

4) Giấy uỷ quyền của tác giả/các tác giả (theo mẫu);

5) Giấy cam đoan của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai – bản(theo mẫu)

II. Các luật sư của chúng tôi đại diện thực hiện các thủ tục bảo hộ bản quyền tác giả tại cơ quan nhà nước:

1. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác gỉả

2. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả tại cơ quan có thẩm quyền

3.  Nhận văn bằng bảo hộ độc quyền tại Cục bản quyền tác giả;

4. Theo dõi xâm phạm bản quyền tác giả, tiến hành lập hồ sở tranh tụng khi cần thiết;

5. Tư vấn lập hợp đồng chuyển nhượng bản quyền tác giả (nếu có);

Ngoài ra quý khách có thể tham khảo thêm về các loại hình được bảo hộ bản quyền tác giả

III.  Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả:

1.  Tư vấn Pháp lý các vấn đề liên quan đến đăng ký bản quyền tác giả:

– Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

– Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả;

– Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

– Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

2. Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan:

– Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà Nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả;

– Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước;