Sáng chế là gì?

04/08/2014 adminm 0

Trả lời: – Sáng chế là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tạo ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại […]