Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Luật Nhiệt Tâm trân trọng giới thiệu dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền phần mếm máy tinh cho Qúy khách hàng. Luật Nhiệt Tâm cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và thới gian nhanh nhất với chi phí tiết kiệm nhất cho Qúy khách hàng.

I.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN  PHẦN MỀM MÁY TÍNH GỒM:

a) 03 CD chứa phần mềm;

b) 2.    03 Bản sao y CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân), bản sao y Giấy phép đăng ký kinh doanh (tổ chức);

c) 3.   Thông tin cụ thể về tác giả: Nơi thường trú, Số điện thoại, Email; Fax;

d) 4.   Thông tin liên quan đến phần mềm, chương trình máy tính: tên, đã công bố hay chưa công bố, thời gian công bố …;

II.TƯ VẤN TRƯỚC KHY ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM MÁY TÍNH TẠI LUẬT NHIỆT TÂM

*. Tư vấn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Luật Nhiệt Tâm sẽ tiến hành với các nội dung sau:

–   Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với tác phẩm đăng ký.

–   Tư vấn các phương án bảo hộ.

–   Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

–   Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối bảo hộ

*. Đại diện thực hiện các thủ tục:

–   Hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính cho khách hàng;

–   Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm tại Cơ quan có thẩm quyền;

–   Nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính cho khách hàng;