Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm văn học

Luật Nhiệt Tâm chuyên tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm văn học, soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác phẩm văn học, đại diện giao dịch với Cục sở hữu trí tuệ hoàn tất các thủ tục cho Qúy khách hàng. Luật Nhiệt Tâm cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất như sau:

I.   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM VĂN HỌC GỒM:

1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan;

2. Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả;

3. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

4. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn;

5. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

6. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

II.TƯ VẤN TRƯỚC KHY ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC PHẨM VĂN HỌC TẠI LUẬT NHIỆT TÂM

1.    Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm văn học tại Luật Nhiệt Tâm sẽ tiến hành với các nội dung sau

+   Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký đăng ký bản quyền tác phẩm văn học, đảm bảo phạm vi bảo hộ rộng, bảo hộ bao vây, phù hợp với tác phẩm đăng ký.

+   Tư vấn các phương án bảo hộ.

+   Tư vấn những yêu tố được bảo hộ, những yếu tố không nên bảo hộ.

+   Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối bảo hộ

2.   Luật Nhiệt Tâm đại diện thực hiện các thủ tục:

+   Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Luật Nhiệt Tâm tiến hành soạn hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả  tác phẩm văn học cho khách hàng;

+   Đại diện lên Cục bản quyền tác giả nộp hồ sơ Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học cho khách hàng;

+   Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

+   Đại diện nhận giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm văn học tại Cục bản quyền tác giả cho khách hàng.