Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục tra cứu kiểu dáng công nghiệp, được tiến hành trong thời gian 20 ngày làm việc tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Kết qua tra cứu kiểu dáng công nghiệp giúp tìm ra các giải pháp, sản phẩm, đối tượng giống hoặc tương tự với kiểu dáng đang yêu cầu tra cứu

Để tra cứu khả năng đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần cung cấp

+ Thông tin người cần tra cứu

+ Mẫu kiểu dáng cần tra cứu (Bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kỹ thuật)

Thời gian tiến hành tra cứu kiểu dáng

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng và đủ hồ sơ theo yêu cầu nêu trên

DỊCH VỤ TRA CỨU KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

– Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tra cứu

– Soạn thảo hồ sơ, chỉnh sửa bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ để đáp ứng yêu cầu của Cục SHTT

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả tra cứu từ Cục SHTT

– Đánh giá và đưa ra kết luận cũng như phương hướng cho việc có nên hay không đăng ký chính thức